Dokters, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten die geconventioneerd zijn, kunnen via hun RIZIV-tegemoetkoming op een eenvoudige en fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioen opbouwen, en zorgen voor een overlijdenskapitaal of een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bovendien genieten zij op die manier ook solidariteitsprestaties.

Wat is dit juist?

 • Dokters, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten die geconventioneerd zijn genieten met het RIZIV-contract:
 • Een comfortabel aanvullend pensioen gefinancierd door de RIZIV-bijdrage,
 • Een voordelig fiscaal regime,
 • Financiële bescherming, ook voor hun naasten bij arbeidsongeschiktheid en/of overlijden,
 • Solidariteitsprestaties bij arbeidsongeschiktheid, moederschap, overlijden vóór 60 jaar of ernstige ziekte,
 • Interessante mogelijkheden voor vastgoedfinanciering.

Kenmerken

Voorwaarden om de RIZIV-tussenkomst te ontvangen

 • De zorgverstrekker moet (geheel of gedeeltelijk) geconventioneerd zijn
 • Hij moet jaarlijks een aanvraag tot tussenkomst indienen bij het RIZIV met gebruik van het gepaste formulier en met respect van de toegemeten tijdsperiode
 • Hij moet een effectieve activiteit uitvoeren in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering gezondheidszorgen
 • De specifieke te volgen procedures zijn beschreven in de praktische leidraad RIZIV.

Waarborgen op maat

 • Comfortabel aanvullend pensioen
 • Aantrekkelijk rendement
 • Fiscaal voordelig regime
 • Volledig gefinancierd door RIZIV
 • Aanvullende waarborgen
 • Minimumkapitaal of aanvullend kapitaal overlijden
 • Een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid
 • Solidariteitsprestaties
 • Financiering: 10 % van elke RIZIV-tussenkomst
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: Bij volledige arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, wordt na een eigenrisicotermijn van 12 maanden de financiering van het contract ten laste genomen voor de duur van de arbeidsongeschiktheid.
 • Arbeidsongeschiktheidsrente: Bij volledige arbeidsongeschiktheid betaalt AG Insurance, na een eigenrisicotermijn van 90 dagen en gedurende maximaal 1 jaar, een jaarlijkse rente gelijk aan 4 x de jaarlijkse bijdrage “pensioen”. Deze rente is maandelijks betaalbaar en bedraagt maximaal 12 000 EUR per jaar.
 • Tussenkomst bij moederschap: Bij moederschap wordt een bedrag, gelijk aan 15% van de bijdrage “pensioen”, op het RIZIV-contract gestort. Bovendien ontvangt de moeder voor haar pasgeboren kindje een eenmalige bijdrage van 100 EUR rechtstreeks op haar rekening. Zo supportert AG Insurance voor dit nieuwe leven.
 • Betaling van een jaarlijkse overlevingsrente: Bij overlijden vóór de leeftijd van 60 jaar betaalt AG Insurance, in functie van de leeftijd, een jaarlijkse rente gedurende 10 jaar. Tijdens de eerste 12 maanden is er enkel dekking bij overlijden door ongeval.
 • Uitkering bij ernstige ziekten: Bij diagnose van een ernstige ziekte vóór 60 jaar wordt eenmalig een forfaitair bedrag, gelijk aan de laatste bijdrage “pensioen”, aan de aangeslotene uitbetaald.

Flexibele formule

Gewaarborgde rentevoet (1 %) + mogelijke winstdeling

Mogelijkheid om op elk moment de begunstigde(n), de dekking overlijden of arbeidsongeschiktheid aan te passen

Interessant alternatief voor vastgoedfinanciering
Het pensioenkapitaal kan gebruikt worden als voorschot, inpandgave en wedersamenstelling voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning in de EER.

Fiscaliteit

 • De RIZIV-tussenkomst wordt niet aan de inkomsten van de klant toegevoegd
 • Geen premietaks
 • Taks van 9,25% op de bijdrage arbeidsongeschiktheid
 • Keuze tussen uitkering in kapitaal of lijfrente.

U hoeft er zich helemaal niet mee bezig te houden!

Nog een bijkomend voordeel: u kunt het RIZIV-contract ook als inpandgeving of voorschot gebruiken voor het verwerven van vastgoed!

Wacht niet langer om uw RIZIV-bijdrage optimaal te benutten! Neem met mij contact op voor een afspraak en ik informeer u met plezier verder.

Offerte aanvragen