Wie zelf eigenaar is van een woning, verzekert die maar best met een brandverzekering. Maar ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk omdat hij enerzijds zijn eigen inboedel in rook kan zien opgaan bij een schadegeval en hij anderzijds aansprakelijk is voor de schade die hij aan anderen (derden) toebrengt.

Wij bieden u volgende voordelen

 • volledige brandpolis tegen een extra voordelig tarief zowel voor huurders als voor eigenaars,
 • vermijdt onderverzekering door uw pand te laten schatten dmv ons rooster,
 • onze brandverzekering biedt u de meest complete bescherming voor uw woning die u zich kunt wensen,
 • extra kortingen voor nieuwe en gerenoveerde woningen,
 • eenvoudige aanvraagprocedure bij afsluiten van uw contract,
 • extra voordelige premie voor de waarborg diefstal van uw inboedel

Overzicht van de gedekte waarborgen:

Brand en aanverwante risico’s

 • brand, ontploffing, implosie en blikseminslag, rook- en roetschade,
 • vandalisme aan en inbraak in gebouw, arbeidsconflicten en aanslagen,
 • elektriciteitsschade,
 • aanraking van de verzekerde goederen door bomen, voertuigen, dieren, lucht- en ruimtetuigen,
 • schade aan inboedel door temperatuurswijziging,
 • elektrocutie van dieren,
 • bijkomende kosten (reddings-, blussings-, expertisekosten …) schade en verhaal van derden,

Waarborg storm en hagel

 • u bent al gedekt bij windsnelheden vanaf 80 kilometer per uur,
 • schade aan veranda, serres, tuinhuizen en carports,
 • schade aan afsluitingen,

Waterschade

 • waterschade door wegvloeien of binnendringen van water en brandstoffen,
 • waterschade door breuk of barst in aquarium, waterbed of sprinklerinstallatie,
 • kosten gemaakt om lekken op te sporen,
 • bijkomende kosten (reddings-, blussings-, expertisekosten …),
 • schade en verhaal van derden,

BA Gebouw

Uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het verzekerde gebouw; met inbegrip van vlaggenstokken, antennes, schouwen en balkons, de verzekerde inboedel bijkomende kosten zoals reddings-, blussings-, expertisekosten ….

Vergeet niet de aanvullende waarborg diefstal

 • diefstal van waarden en van inboedel,
 • vandalisme of beschadiging van de inboedel door (of poging) diefstal,
 • diefstal (of poging tot) van inboedel en waarden, wereldwijd op de persoon waarbij u bedreigd werd of gebruik werd gemaakt van fysiek geweld,
 • kosten gemaakt voor vervanging van sloten, sleutels,
 • kosten van voorlopige herstelling,
 • bijkomende kosten (reddings-, blussings-, expertisekosten …),

Andere aanvullende waarborgen

 • indirecte verliezen: forfaitaire verhoging van de schadevergoeding met 10%
 • rechtsbijstand

Deze lijst is een opsomming van enkele courante waarborgen en is dus niet volledig. Wenst u een volledig overzicht van de gedekte waarborgen van uw lopende verzekering, raadpleeg dan zeker de algemene voorwaarden van uw contract.

 

Offerte aanvragen